Hodnocení recenzí a recenzentů

Chandler 12.10.16 13:23

Hodnocení recenzí a recenzentů

Navrhuji, aby možnosti uživatelů arome.cz byly rozšířeny o hodnocení jednotlivých recenzí a recenzentů.

Současně navrhuji změkčení kritérií pro uveřejnění prvních tří recenzí, nebo úplné odstranění této administrativní „bariéry“ pro nové recenzenty. V této souvislosti navrhuji, aby byla pro čtenáře recenzí doplněna možnost kromě chronologického seřazení recenzí i podle hodnocení jednotlivých recenzí (recenzentů).

Domnívám se, že takovéto rozšíření možností čtenářů recenzí by mohlo také recenzentům poskytovat relevantní zpětnou vazbu ve vztahu ke kvalitě jejich recenzí. Toto řešení by podle mne mohlo účinněji a ve větším rozsahu (ne jen u prvních tří recenzí) „regulovat“ kvalitu recenzí, než pouhá administrativní „selekce“ u prvních tří recenzí. Kromě uvedeného se domnívám, že se tak vytvoří i určité „soutěžní prostředí“, které bude recenzenty pozitivně motivovat k napsání co nejkvalitnější recenze, namísto negativní demotivace spočívající v obavách některých nových recenzentů o to, jak (a jak dlouho) jejich recenze bude adminem hodnocena.

Jen doplním, že rozumím i zřejmě značné části čtenářů recenzí, kteří by se často museli ke kvalitním recenzím jaksi „prokousat“ těmi (pro ně) nekvalitními. Tady by mohla pomoci možnost volby čtenáře, který by si mohl „filtrovat“ recenze podle celkového hodnocení recenzentů, nebo hodnocení recenzí samotných. Domnívám se, že výsledek takového filtrování by pak byl obdobný, jako v případě preventivní selekce recenzí adminem. Rozdíl by však byl v tom, že rozhodnutí o tom, které recenze (recenzenti) budou individuálně čtenářem odfiltrovány(i) by bylo na samotných čtenářích a jejich vkusu a nárocích. A takový filtr by měl u každého recenzenta dopad samozřejmě na všechny jeho recenze, ne jen na první tři.

Budu rád pokud se k tomuto návrhu vysloví pokud možno co nejvíce aromáků, aby tento návrh získal potřebnou relevanci. :mrgreen: Vítány jsou souhlasné i nesouhlasné příspěvky, výhrady a samozřejmě i veškeré „pozměňovací a doplňovací“ návrhy. :mrgreen:


Reklama

alibi 12.10.16 14:34

@Chandler jsem pro zrušení tří schvalovaných recenzí. ráda bych měla možnost své recenze zpětně opravovat. hodnocení a setřiďování dle počtu kladných a záporných by bylo dost zajímavé a filtry na uživatele taky. prostě - ať si každý napíše svůj názor a já jako čtenář mám možnost ho třeba i pro svůj pohled zneviditelnit, mám - li tu potřebu.

 Váš příspěvek

Reklama


Reklama

TOPlist