FAnn obvinená z cenového kartelu

Alex 19.11.10 21:22

FAnn obvinená z cenového kartelu

Ak som túto tému založil na nesprávnom mieste, tak sa ospravedlňujem, ale najlepšie mi zapadla sem…

Dnešné Hospodárske noviny priniesli článok o údajnom cenovom kartele FAnn a jej odberateľov:

Parfumérie voňajú kartelom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky udelil prvýkrát pokutu za cenový kartel maloobchodníkom.

Dokopy viac ako 543-tisíc eur by mala zaplatiť spoločnosť Fann-parfumérie a jej deväť menších odberateľov, ktorí sú však na maloobchodnom trhu aj jej priamou konkurenciou. Podľa úradu porušili podnikatelia zákon o ochrane hospodárskej súťaže, avšak o klasický cenový kartel nejde. "Treba zdôrazniť, že v predmetnom prípade ide o vertikálnu dohodu. Teda dohodu medzi dodávateľom a odberateľom o cene ďalšieho predaja a koordináciu pri stanovovaní cien pre konečného spotrebiteľa,“ tvrdí Vladimír Ferko, hovorca Protimonopolného úradu SR.

Ceny mali určené zmluvne Šesť z deviatich odberateľov parfumérskej siete malo podľa Protimonopolného úradu s touto spoločnosťou uzatvorené aj kúpne zmluvy, ktoré ich zaväzovali dodržiavať predajné ceny odporučené firmou Fann-parfumérie. Tá však tieto obvinenia odmieta a proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu sa s niektorými z ostatných podnikateľov odvolala. "Postih našej spoločnosti a dôvody, ktoré viedli úrad k záverom, že došlo k obmedzovaniu hospodárskej súťaže, odmietame a navrhujeme, aby bolo rozhodnutie zrušené a konanie zastavené,“ hovorí Vladislav Kokolus, konateľ Fann-parfumerie a dodáva, že v praxi k žiadnemu upravovaniu cien nedochádzalo. "Naši odberatelia rozhodujú o svojich koncových cenách samostatne na základe svojho slobodného rozhodnutia, žiadne podmienky z našej strany nie sú na nich kladené, čo všetci potvrdili,“ dodáva Kokolus.

Pokuta môže aj likvidovať
Ako likvidačnú vníma výšku pokuty Beata Mišková, ktorá patrí medzi deväť obvinených odberateľov. S Fann-parfumérie pritom zmluvu o určení cien uzavretú nemala.

Podľa Ferka úrad posudzuje v prvom rade závažnosť a dĺžku porušovania zákona, rovnako dosah na trh, veľkosť relevantného trhu a iné kritériá. Takisto však skúma, či nejde o opakované porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. "Úrad v roku 1999 viedol voči distribútorovi značkovej kozmetiky Fann a jeho odberateľom správne konanie za porušenie zákona. Išlo o rovnakú skutkovú podstatu, teda dohodu o dodržiavaní predajných cien pri distribúcii značkovej kozmetiky,“ povedal Ferko.


Reklama

Na tento dotaz zatím nikdo nereagoval, buďte první!

 Váš příspěvek

Reklama


Reklama