Zákaz testů na zvířatech v EU

Není to zrovna novinka, ale v článku o testování na zvířatech jsem se o přesném datu nezmínila. A už se blíží: 11. března 2009 začne v celé Evropské unii platit zákaz prodeje kosmetiky a kosmetických ingrediencí testovaných na zvířatech, a to bez ohledu na to, zda je dostupná alternativní metoda. (Od roku 2004 platí zákaz testování v případě, že je k dispozici alternativní testovací metoda.) Zákaz platí i pro testování samotné, tj. není možné, aby některý výrobce kosmetiku v Evropě testoval a vyvážel ji jinam. Výjimku ze zákazu zatím tvoří tři oblasti testování: na reprodukční toxicitu (zda výrobek neovlivňuje plodnost), toxicitu opakované dávky a toxikokinetické chování látky. K definitivnímu zákazu i v těch třech oblastech by mělo dojít v roce 2013, pokud budou do té doby k dispozici alternativní metody - jde o natolik choulostivé oblasti, že si zatím ani EU netroufne na naprostý zákaz.

11. března 2009 se proto do Evropy budou muset přestat dovážet některé výrobky, které jsou testované na zvířatech.

V Evropské unii je ročně údajně použito necelých 40 000 zvířat pro kosmetické testy. Zdá se to hodně, celkový počet pokusných zvířat - včetně těch, která se používají při výzkumu léků, na univerzitách atd. - však jde jen v EU do milionů, např. v roce 2005 to bylo dvanáct milionů zvířat. Tři čtvrtiny z toho připadají na hlodavce a králíky, největší podíl (lehce přes polovinu) mají myši. O zbylou čtvrtinu se dělí psi, ryby, obojživelníci, primáti, ptáci a hospodářská zvířata. V Evropě je zakázáno používat k pokusům zvířata odlovená v přírodě nebo z útulku - pokusní živočichové musejí být odchováni v laboratořích nebo u specializovaných firem. V USA platí tento zákaz jen v některých státech, čtyři státy dokonce přímo vyžadují, aby útulky předávaly zvířata výzkumným laboratořím.

Kolik utrpení pokusy zvířatům přinášejí se nedá přesně stanovit - v různých státech je to různě hodnoceno a čísla se každý rok trochu mění. V Británii (kde je podobně jako u nás zakázáno testování kosmetiky) bylo v prosinci 2001 schváleno 3309 žádostí o povolení experimentu; z toho 39 % způsobilo zvířatům mírný stres nebo bolest, 55 % střední a pouhá 2 % značný; zbylá 4 % připadla na pokusy, které se provádějí na uspaném zvířeti, jenž se po provedení experimentu už neprobouzí. Dá se tedy předpokládat, že mediálně oblíbených drasťáků se odehrává minimum. Alespoň v Evropě, americká legislativa je v ledasčem odlišná (co největší omezení stresu a bolesti však také vyžaduje) a pravidla pro testování kosmetiky tam prakticky neexistují. A co se děje ve zbytku světa včetně zemí, kterým nečiní velké problémy šlapat i po lidských právech, se nedá nijak odhadnout.

Po pokusech obvykle následuje euthanazie, někdy i během pokusu, pokud zvíře jeví známky psychického stresu, trpí infekcí, která nereaguje na léčbu, nebo jeho utrpení začne být neakceptovatelné. Většina metod, přestože některé znějí drasticky, zajistí velmi rychlou smrt (do jedné sekundy); pomalejší euthanazie se provádějí v anestezii.


Reklama


Reklama

Témata článku

 Váš příspěvek

Nejčtenější